Nr.359/24.02.2021

 

Anexa 6 la Anunțul de selecție

 

REZULTATUL PROBEI

 

pentru concursul de recrutare și selecție experți

pentru posturile vacante

din echipa organizației beneficiare în proiect

-în afara organigramei organizației-

 

în cadrul proiectului

EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri și adulți

cod SMIS 2014+: 136157

 

 

 

Anunt de selecție  experți nr.190/03.02.2021

 

 

 

Nr.

crt.

 

Nume și prenume candidat Post/ expert Punctaj  final acordat Observații
1. ION RALUCA MARIA P1 – Responsabil organizare campanie informare 2 90  
2. TRUȘCĂ ELVIS EMILIAN P1 – Responsabil organizare campanie informare 3 85  
3. ISTRATE MARCEL P1 – Coordonator partener 100  
4.        PUȘCAȘ CLAUDIA P1 – Coordonator local 1 95  

 

Afișat astăzi 24.02.2021

 

 

 

Eventualele contestații se depun   în  termen  de  cel  mult  24 ore  de  la  data  afișării rezultatului probei, la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor,  la sediul instituției din Orș. Țicleni,  Str. Stadionului nr. 1, Jud. Gorj, între orele 08:30 – 16:00.

 

 

 

 

Reprezentant legal,