Anunt selectie experti

Anexa 3 la Procedură   ANUNȚ DE SELECȚIE     LICEUL TEHNOLOGIC ȚICLENI (partenerul în proiect)   anunță scoaterea la concurs în cadrul proiectului „EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri și adulți” ID 136157 a mai multe posturi, 4 posturi de experti, în...

Anunt selectie coordonator proiect

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din...

Anunt de selectie

  Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe Obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din...