Baza materială

  • 8 săli de clasă dotate cu mobilier nou
  • 5 laboratoare (fizică, chimie,foraj,  electrotehnic, mecanic)
  • 3 cabinete de multimedia/informatica
  • (64 calculatoare conectate la internet)
  • 4 ateliere-şcoală

 

  • Bibliotecă (20.000 volume)
  • Sală de sport
  • Bază sportivă (2 terenuri  de sport)
  • Cabinet de consiliere şcolară
  • Amfiteatru