Nr. 352/23.02.2021

 

Anexa 5 la Anunțul de  selecție

 

 

REZULTATUL PROBEI DE VERIFICARE A ELIGIBILITĂȚII ADMINISTRATIVE

 

a concursului de recrutare și selecție experți

pentru posturile vacante

din echipa organizației beneficiare în proiect

-în afara organigramei organizației-

 

în cadrul proiectului

EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri și adulți

cod SMIS 2014+: 136157

 

 

Anunț de selecție experți nr. 190/03.02.2021

 

 

Nr.

crt.

 

Nume și prenume candidat Post/ expert Rezultat Observații
ION RALUCA MARIA P1 – Responsabil organizare campanie informare 2 Admis  
TRUȘCĂ ELVIS EMILIAN P1 – Responsabil organizare campanie informare 3 Admis  
ISTRATE MARCEL P1 – Coordonator partener Admis  
PUȘCAȘ CLAUDIA P1 – Coordonator local 1 Admis  

 

Afișat astăzi 23.02.2021

 

 

 

Eventualele contestații se depun   în  termen  de  cel  mult  24 ore  de  la  data  afișării rezultatului probei, la secretariatul comisiei de soluționare a contestațiilor, la sediul instituției din Orș. Țicleni,  Str. Stadionului nr. 1, Jud. Gorj, între orele 08:30 – 16:00.

 

 

 

Reprezentant legal,