Nr.377/28.02.2021

 

Anexa 8 la Anunțul de selecție

 

 

REZULTATE FINALE ALE PROCESULUI DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A EXPERȚILOR

 

pentru concursul de recrutare și selecție experți

pentru posturile vacante

din echipa organizației beneficiare în proiect

-în afara organigramei organizației-

 

în cadrul proiectului

EDUCAT – programe de a doua șansă pentru tineri și adulți

cod SMIS 2014+: 136157

 

Anunt de selecție  experți nr.190/03.02.2021

 

 

 

Nr.

crt.

 

Nume și prenume candidat Post/ expert Punctaj total Rezultat final
ION RALUCA MARIA P1 – Responsabil organizare campanie informare 2 90 Admis
TRUȘCĂ ELVIS EMILIAN P1 – Responsabil organizare campanie informare 3 85 Admis
ISTRATE MARCEL P1 – Coordonator partener 100 Admis
PUȘCAȘ CLAUDIA P1 – Coordonator local 1 95 Admis

 

Afișat astăzi, 28.02.2021

 

 

Candidații declarați admiși vor fi convocați la sediul instituției pentru a semna contractul individual de muncă pe durată determinată, ce nu poate depăși durata prevăzută pentru implementarea proiectului.

 

 

 

 

Reprezentant legal,